ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
A Research on the Interior Design of Yachts Built in Turkey [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2016; 12(21): 61-77 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.315688

A Research on the Interior Design of Yachts Built in Turkey

Murat Aydın1, Tuğba Yılmaz Aydın2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Sütçüler MYO Mobilya ve Dekorasyon Programı
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Turkey, stands on the top of the list across the world about luxury yacht building over 24 meters in terms of overall length. Yacht sector, has economically high-income group of customers, produces high added value with subsectors that located in the country. But amount of these added-value can increase or decrease according to the design activities. Because design process can lead manufacturing activities from start to end. This situation become evident especially for custom builds yachts. In this respect, yachts’ manufactured in Turkey gains great importance in term of design. This study aims to determine the interior design origins (in terms of domestic or foreign) of the yachts over 24 meters which manufactured in Turkey and present qualitative and quantitative properties of these designs. This study, conducted in the form of listing of shipyard that build yacht, classification of their builts by means of length and identification of these builts’ design origin in terms of domestic or foreign. Total of 157 yacht projects (24 meters or over) lately built in Turkey has been investigated for this purpose. Average length of total projects found 41,14meters, 94 of 157 projects’ interiors belong to foreigners, 34 of 157 belong to domestic designers and about 29 of 157 could not be identified as a result of study. Domestic designs’ average length was 37,91 meters while foreigners’ was 43,55 meters. After all, could be said that success about yacht manufacturing couldn’t be attained for yacht interior design.

Keywords: Yacht; Yacht Interior Design; Yacht Building

Türkiye’de İnşa Edilen Yatların İç Mekan Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

Murat Aydın1, Tuğba Yılmaz Aydın2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Sütçüler MYO Mobilya ve Dekorasyon Programı
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Türkiye, 24m üstü yat inşasında toplam boy açısından dünya genelinde önemli bir konumdadır. Ekonomik olarak yüksek gelir grubunun müşterisi olduğu yat sektörü, konumlandığı ülkelerde yan sanayi ile birlikte yüksek katma değer üretmektedir. Bu katma değerin boyutu, tasarım faaliyetlerine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. İşin tasarım boyutu, tersanenin, kullanılacak tüm donatı malzemelerinin, iç mekan imalat çizimini yapacak tasarımcıların ve bu çizimleri imal edecek mobilya imalatçılarının seçimi gibi tüm imalat süreçlerini başlatıp, bu süreçleri yönlendirebilmektedir. Bu durum, bilhassa özel imalat yatlarda karşımıza çıkabilmektedir.Dolayısı ile Türkiye’de inşa edilen yatların tasarımları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmayla Türkiye’de inşa edilen 24m üzeri yatların iç mekan tasarımlarını (yerli ve yabancı temelinde) kimin yaptığı ve bu tasarımlara ait nitel ve nicel özellikler ortaya konulmuştur. Çalışma, Türkiye’deki yat inşa eden tersanelerin listelenmesi, ürettikleri yatların boyutsal olarak sınıflandırılması ve bunların iç mekan tasarımcı kökenlerinin yerli ve yabancı temelinde belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilmiş bir araştırmadır. Bu amaçla son yıllarda Türkiye’de inşa edilmiş 24m üstü boya sahip 157 yat projesi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, ortalama boyu 41.14m olan 157 yat projesinin 94’ünün yabancı, 34’ünün yerli tasarımcılar tarafından tasarlandığı ve 29’u hakkında da herhangi bir veri olmadığı saptanmıştır. Yerli tasarımların ortalama boyu 37.91m iken yabancı tasarımların ortalama boyu 43.55m olmuştur. Nihayetinde, lüks yat inşasında elde edilen bu başarının yat iç mekan tasarımında elde edilemediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Yat; İç Mekan Tasarımı; Dekorasyon

Murat Aydın, Tuğba Yılmaz Aydın. A Research on the Interior Design of Yachts Built in Turkey. Tasarım Kuram. 2016; 12(21): 61-77

Corresponding Author: Murat Aydın
LookUs & Online Makale