ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Determination and Assessment Method to Adaptability Capacity of Existing Buildings [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2016; 12(21): 78-102 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.315689

Determination and Assessment Method to Adaptability Capacity of Existing Buildings

Savaş Ekinci, Ömer Ş. Deniz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Due to the changes and developments of the conditions of existing buildings, need for adaptability arises in order to maintain the structural, functional and economical value of the buildings. In this respect, investors, designers, constructors and users require a new method to support the re-design and re-construction decisions to adapt the buildings to the new conditions. In light of these findings, taking the relationship between the change requests and the current capacity’s offer as the starting point, and in order to provide decision support for the purpose of the re-use of buildings during the design and construction phases, the necessity to elicit the capacity of adaptability quantitatively, in a systematic and rational method is defined as the problematic of this study.

Keywords: Adaptability; Changeability of building components; Existing buildings; Adaptability capacity; Assessment methods

Mevcut Yapıların Uyarlanabilirlik Kapasitesini Belirleme ve Değerlendirme Yöntemi

Savaş Ekinci, Ömer Ş. Deniz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Mevcut yapıların içinde yer aldığı koşullardaki değişim ve gelişmeler karşısında, yapıların ömrü boyunca yapısal, işlevsel, ekonomik açılardan fayda değerini sürdürmek üzere, uyarlanabilirlik gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, yatırımcılar, tasarımcılar, yükleniciler ve kullanıcılar için, yapının yeni koşullara uyarlanmasına yönelik yeniden tasarım ve yeniden yapım kararlarına destek olacak bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tespitler ışığında, mevcut kapasite sunumu ile değişim talepleri arasındaki ilişkiden yola çıkarak, yapının yeniden kullanım amacına yönelik tasarım ve yapım aşamalarına karar desteği sağlamak üzere uyarlanabilirlik kapasitesinin kantitatif bir değer şeklinde sistematik ve rasyonel bir yöntemle ortaya konulmasının gerekliliği bu çalışmanın sorunsalı olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uyarlanabilirlik; Yapı elemanlarının değiştirilebilirliği; Mevcut yapı; Uyarlanabilirlik kapasitesi; Değerlendirme yöntemleri

Savaş Ekinci, Ömer Ş. Deniz. Determination and Assessment Method to Adaptability Capacity of Existing Buildings. Tasarım Kuram. 2016; 12(21): 78-102

Corresponding Author: Savaş Ekinci
LookUs & Online Makale