ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Reading Experience And E-Book Interfaces [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 65-76 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.7089

Reading Experience And E-Book Interfaces

Nehir Taştan
Department of Industrial Design, Okan University Faculty of Art, Design and Architecture, İstanbul, Turkey

Electronic book (e-book) is an information technology product which can be defined as an interface that transfers the content of a print book via a screen. E-books can be read through tablet computers, laptop computers, smartphones, e-book readers, etc. E-book reading experience is different from the traditional print book in many ways. The aim of this literature review is to analyze related researches in the current literature and compare thematically in order to improve the reading experience. ‘e-book’, ‘electronic book’, ‘digital book’, ‘e-reading’, ‘reading experience’ keywords were searched in Science Direct Database and articles related to interface design and product design were analyzed within the scope of the study. Accessed researches’ content were analyzed and compared in five mean themes; e-book perception and awareness, reading experience, acceptance of technological products, usage intentions, ergonomics and usability. The investigated studies are presented in tabular form. With literature review, it has been seen that the researches that investigate the e-book reading experience, the properties of e-books which are similar to traditional print book reading (touch gestures, note taking, changing the page, leaving bookmark ect.) and distinct characteristics (character font and size, page background color, etc.) are limited. Also literature review showed that researches about leisure time e-book reading experience and e-book reading experience of different age groups are very limited.

Keywords: Electronic book (e-book), Interface, Reading Experience, Usability, Ergonomy, Product Design

E-kitap Arayüzlerinin Okuma Deneyimiyle İlişkisi

Nehir Taştan
İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye

Basılı bir kitabın içeriğinin bir ekran aracılığıyla aktarıldığı bir arayüz olarak tanımlanabilecek elektronik kitap (e-kitap); okuma ve bilgi edinmeye olanak sağlayan yeni bir bilgi teknolojisi ürünüdür. E-kitap; tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, e-kitap okuyucular gibi ürün ve sistemler aracılığıyla okunabilmektedir. E-kitap ve geleneksel basılı kitabın sunduğu okuma deneyimi pek çok açıdan birbirinden ayrışmaktadır. Yürütülen literatür derleme çalışmasının amacı; elektronik kitap (e-kitap) okuma deneyiminin geliştirilebilmesi için mevcut literatürde ne tür araştırmaların yürütülmüş olduğunun incelenmesi ve tematik olarak ele alınarak, karşılaştırılmasıdır. Araştırma kapsamında ‘e-book’(e-kitap), ‘electronic book’(elektronik kitap), ‘digital book’ (dijital kitap), ‘e-reading’(e-okuma), ‘reading experience’(okuma deneyimi) anahtar kelimeleri ScienceDirect veri tabanında taranmış ve arayüz tasarımı ve ürün tasarımı ile ilgili görülen makaleler çalışma kapsamında incelenmiştir. Erişilen araştırmalar incelenerek beş ana tema altında incelenmiş ve karşılaştırılmıştır: e-kitap algı ve farkındalığı, okuma deneyimi, teknolojik ürün kabulü, kullanım amaçları, ergonomi ve kullanılabilirlik. İncelenen araştırmalar tablo halinde sunulmuştur. Literatürde e-kitap okuma deneyiminin basılı kitap okuma deneyimiyle benzeşen dokunma jestlerinin (touch gestures, sayfa değiştirme, not alma, ayraç bırakma vb.) ve ayrışan (karakter font ve boyutunun, sayfa arka plan renginin seçilebilmesi gibi, vb.) özelliklerinin kullanıcı deneyimine ne gibi katkıları olduğuna yönelik araştırmaların sınırlı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca boş zaman ve keyif aktivitesi (leisure time reading) amaçlı e-kitap okuma deneyiminin ve farklı yaş gruplarının e-kitap okuma deneyimlerinin incelendiği araştırmaların literatürde sınırlı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik kitap (e-kitap), Arayüz, Okuma deneyimi, Kullanılabilirlik, Ergonomi; Ürün Tasarımı

Nehir Taştan. Reading Experience And E-Book Interfaces. Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 65-76

Corresponding Author: Nehir Taştan
LookUs & Online Makale