ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Physics Analysis of the Teacher's Divan or a Place [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 73-78

Physics Analysis of the Teacher's Divan or a Place

Erdem Ceylan
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Architecture


Hoca’nın Divanında ya da Bir Yerin Fizikanalizi

Erdem Ceylan
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Erdem Ceylan. Physics Analysis of the Teacher's Divan or a Place. Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 73-78

Corresponding Author: Erdem Ceylan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale