ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
A Structure Analysis "Beykoz, Isaac Aga Fountain" [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2006; 3(4): 38-50

A Structure Analysis "Beykoz, Isaac Aga Fountain"

Demet Binan, Tülay Çobancaoğlu, Burcu Büken Cantimur
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Restoration


Bir Yapı Çözümlemesi "Beykoz, İshak Ağa Çeşmesi"

Demet Binan, Tülay Çobancaoğlu, Burcu Büken Cantimur
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı


Demet Binan, Tülay Çobancaoğlu, Burcu Büken Cantimur. A Structure Analysis "Beykoz, Isaac Aga Fountain". Tasarım Kuram. 2006; 3(4): 38-50

Corresponding Author: Demet Binan
LookUs & Online Makale