ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Evrensel Tasarım [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2003; 2(3): 93-101

Evrensel Tasarım

Işıl Hacıhasanoğlu
İstanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, İstanbul

Keywords: Universal design, Accessible, Adaptable, Handicapped, Equal access

Evrensel Tasarım

Işıl Hacıhasanoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Evrensel tasarım, Erişilebilir, Uyarlanabilir, Engelli, Eşit erişim

Işıl Hacıhasanoğlu. Evrensel Tasarım. Tasarım Kuram. 2003; 2(3): 93-101

Corresponding Author: Işıl Hacıhasanoğlu
LookUs & Online Makale