ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Historical Development of Accommodation Buildings: 20th Century Balikesir Hotels [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 87-106 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2021.75437

Historical Development of Accommodation Buildings: 20th Century Balikesir Hotels

Nazlıcan Birinci, Hikmet Eldek Güner
Izmir Democracy University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Izmir

Balikesir is a Republic city that hosts outstanding examples of 20th century architectural heritage and traces of historical texture can be observed. The railway, which started to be used after the second half of the 19th century in the city, which has a local commercial dynamism for centuries in its geography, became the gateway of Balıkesir to other cities, and commercial relations became more widespread. After the proclamation of the Republic, the local production market developed and industrial activities gained speed in Balikesir. The city, which is located on the Izmir-Bursa trade axis, has entered a period in which national and international recognition was achieved depending on the industry and trade intensity. With these developments, zoning movements have accelerated and architectural structures have started to diversify in terms of function. 19th century inns and caravanserais that support commercial activities and 20th century accommodation buildings are included in the urban form.
The aim of the study is to investigate the 19th and 20th century accommodation buildings in the historical city center of Balıkesir and to document the qualified examples in the memory of the city. Within the scope of the study, the historical development of the accommodation buildings common in the historical city center was investigated. The accommodation buildings built in the historical city center until the 1980s are classified in two groups as those that are still physically present and those that do not survive today. In the researches about the buildings, written and visual sources, personal interviews with the city notables and hotel operators who had been in commercial activities in the city center for many years and experienced the period in person, photographs and city archives were used.

Keywords: Balikesir, accommodation buildings, 19th century, 20th century.

Konaklama Yapılarının Tarihsel Süreçteki Gelişimi: 20.yy Balıkesir Otelleri

Nazlıcan Birinci, Hikmet Eldek Güner
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İzmir

Balıkesir, 20.yy mimarlık mirasının seçkin örneklerine ev sahipliği yapan ve tarihi dokunun izlerinin gözlemlenebildiği bir Cumhuriyet kentidir. Bulunduğu coğrafyada yüzyıllarca yerel bir ticari hareketliliğe sahip olan kentte 19.yy’ın ikinci yarısından sonra kullanılmaya başlanan demiryolu, Balıkesir’in diğer kentlere açılan kapısı olmuş, ticari ilişkiler daha da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra, Balıkesir’de yerel üretim pazarı gelişmiş, sanayi faaliyetleri hız kazanmıştır. İzmir-Bursa ticaret aksı üzerinde konumlanan kentin sanayi ve ticaret yoğunluğuna bağlı olarak ulusal ve uluslararası tanınırlığının sağlandığı bir döneme geçilmiştir. Bu gelişmelerle, imar hareketleri hızlanmış, mimari yapılar fonksiyon açısından çeşitlenmeye başlamıştır. Ticari faaliyetleri destekler nitelikteki 19.yy han ve kervansarayları ile 20.yy konaklama yapıları kent formu içerisinde yer etmiştir.
Çalışmanın amacı, Balıkesir tarihi kent merkezinde yer alan 19.yy ve 20.yy konaklama yapılarını araştırmak ve kent hafızasında yer etmiş nitelikli örnekleri belgelemektir. Çalışma kapsamında tarihi kent merkezi içerisinde yaygın olan konaklama yapılarının tarihsel gelişimi araştırılmıştır. 1980’li yıllara kadar tarihi kent merkezinde inşa edilmiş olan konaklama yapıları, günümüzde fiziksel olarak halen mevcut olanlar ve günümüze ulaşamayanlar olmak üzere iki grupta sınıflandırılmıştır. Yapılar hakkında yapılan araştırmalarda yazılı ve görsel kaynaklardan, uzun yıllar kent merkezinde ticari faaliyetlerde bulunarak söz konusu dönemi bizzat deneyimleyen kent eşrafı ve otel işletmecileri ile yapılan kişisel görüşmelerden, fotoğraf ve kent arşivlerinden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, konaklama yapıları, 19.yy, 20.yy.

Nazlıcan Birinci, Hikmet Eldek Güner. Historical Development of Accommodation Buildings: 20th Century Balikesir Hotels. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 87-106

Corresponding Author: Nazlıcan Birinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale