ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
A Field Study on Spatial Continuity in Traditional Settlements “Stratonikeia-Eskihisar Village” [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 61-81

A Field Study on Spatial Continuity in Traditional Settlements “Stratonikeia-Eskihisar Village”

F. Gülşen Gülmez
Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture

Past civilisations are legible through their physical environments. Therefore, documentation of the physical environment which forms the architectural heritage is substantial. The subject of this article; the settlement of Stratonikea, today’s Eskihisar village, is characterized by the traces of two different cultures. The prominence of this settlement is defined by the integrity of the architectural elements from both the antiquity and vernacular architecture which are well preserved, as well as its continuity while the existing village of Eskihisar lays upon the settlement of Stratonikea of antiquity. This article is based upon the documentation as a result of fieldwork at Eskihisar village carried out by the author in the year 2002, and, it focuses on selected vernacular buildings including; houses, coffe house, shops and fiaban A€a Mosque, as well as the village square with its monumental trees.

Keywords: Stratonikeia, Eskihisar, continuity, Şaban Ağa Mosque, vernacular architecture, settlement.

Geleneksel Yerleşmelerde Mekansal Süreklilik Üzerine Bir Alan Çalışması “Stratonikeia-Eskihisar Köyü”

F. Gülşen Gülmez
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Geçmiş uygarlıklar, kendilerini büyük ölçüde yapılı çevreleriyle bize anlatırlar. Bu nedenle, mimari mirası oluşturan yapılı çevrelerin belgelenmeleri gelecek nesillere aktarılmaları açısından önemlidir. Makale konusu olan Stratonikeia ya da Eskihisar Köyü; kendi kurallarına bağlı kendi kültürünün izlerini taşıyan karakteristik yapıda iki farklı uygarlığın izlerini barındırmaktadır. Büyük ölçüde genel yapısını koruyarak günümüze kadar gelmiş olan, antik dönem yapıları ve sivil mimarinin bir arada olduğu yerleşmeler, iç içe geçen yapıları ve sergilediği “bütün” nedeni ile mekânsal sürekliğe örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte köyün ve antik kentin, aynı fiziksel çevrede kurulmuş olmaları Eskihisar’ın çalışma alanı olarak seçilmesinde etkili olmuştur. 2002 yılında yapılan Eskihisar köyü belgeleme çalışmasının sonuçlarını içeren makalede, sivil mimarlık örneklerinden ev, kahve ve dükkân yapıları ile birlikte anıtsal çınar ağaçlarıyla dikkat çeken köy meydanı ve meydandaki Şaban Ağa Camii konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Stratonikeia, Eskihisar, süreklilik, devamlılık, Şaban Ağa Camii, sivil mimari, yerleşim.

F. Gülşen Gülmez. A Field Study on Spatial Continuity in Traditional Settlements “Stratonikeia-Eskihisar Village”. Tasarım Kuram. 2012; 8(13): 61-81

Corresponding Author: F. Gülşen Gülmez
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale