ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Determination of Sustainable Architectural Design Criteria in Protected Areas: Focus Group Method [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 229-242 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.82687

Determination of Sustainable Architectural Design Criteria in Protected Areas: Focus Group Method

Şeyda Emekci
Ankara Yildirim Beyazit Unversity

The ecology of our world suffers from the ever-increasing human population, consumption of resources, and environmental pollution. The irreversible damage of natural resources, which are indispensable for humanity, threatens not only the future of humans but also all other living creatures on earth. Considering that natural resources are largely consumed by the construction industry, it can be easily understood how important sustainability, especially sustainable architecture, is in transferring our natural resources to the next generations. Since the protected areas have national and international natural and cultural values that are scientifically and aesthetically exceptional, the construction process in these areas needs to be addressed more meticulously.
The aim of this study is to systematically evaluate the principles of sustainable architecture, which are under separate headings in the literature, with a meticulous understanding, and to determine the Sustainable Architectural Design Criteria in Protected Areas by organizing multidisciplinary interviews with experts from various fields with focus group technique.

Keywords: Sustainable Architecture, Principles of Sustainable Architecture, Protected Areas, Focus Group.

Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Mimari Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi: Odak grup metodu

Şeyda Emekci
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dünyamızın ekolojisi her geçen gün artan insan nüfusu, kaynak tüketimi ve çevre kirliliğinden dolayı zarar görmektedir. İnsanlık için vazgeçilmez olan doğal kaynakların geri döndürülemeyecek şekilde zarar görmesi, sadece insanların değil, Dünya üzerinde yaşayan diğer canlıların da geleceğini tehdit etmektedir. Doğal kaynakların ağırlıklı olarak inşaat sektörü tarafından tüketildiği göz önüne alındığında; sürdürülebilirliğin, özellikle de sürdürülebilir mimarlığın sahip olduğumuz doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Korunan alanlar bilimsel ve estetik açıdan milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel değerlere sahip tabiat parçaları olmaları nedeniyle, bu alanlarda inşaat faaliyetlerinin daha titizlikle ele alınması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, literatürde ayrı başlıklar altında yer alan sürdürülebilir mimarlık ilkelerinin sistematik bir meta-analizini yapmak ve odak grup (focus group) tekniğini kullanarak çeşitli alanlardan uzmanlar ile yapılan çok disiplinli görüşmelerle Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Mimari Tasarım Kriterlerini belirlemektir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Mimarlık, Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri, Korunan Alanlar, Odak Grup.

Şeyda Emekci. Determination of Sustainable Architectural Design Criteria in Protected Areas: Focus Group Method. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 229-242

Corresponding Author: Şeyda Emekci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale