ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
A Literature Review of Automated Code Compliance Checking Concept [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 79-97 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.86158

A Literature Review of Automated Code Compliance Checking Concept

Murat Aydın, Hakan Yaman
İstanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture

Automated Code Compliance Checking (ACCC) is a promising study field in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry. The ACCC method, which is applied in order to solve the problems encountered in the building regulation controlling process, is interpreted as a critical task in order to obtain correct results by checking the rules of the building regulation clauses without errors. This study obtains article studies only written in English by literature review which are accessed from electronic academic databases in the subject area of ACCC. It demonstrates the ACCC’s overall situation in the AEC industry by combining the results of articles conducted at different locations, times and centers. This study explores the relationship between Building Information Modeling (BIM) and Industry Foundation Classes (IFC) with the ACCC method. It includes the development of the ACCC in the historical process and it gives detailed information about the latest and current ACCC systems that shows the current status of the solution and improvement studies.

Keywords: BIM, Building information modeling, ACCC, Automated code compliance checking, IFC

Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrolü Kavramına Yönelik Bir Literatür Taraması

Murat Aydın, Hakan Yaman
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) endüstrisinde Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrolü (ACCC) umut vaat eden bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetmelik kontrolü sürecinde karşılaşılan sorunları çözmeye yönelik olarak başvurulan ACCC yöntemi, yönetmelik kurallarının hatasız kontrol edilerek doğru sonuçların elde edilmesi için kritik bir görev olarak yorumlanmaktadır. Bu çalışmada, bina yönetmelik uygunluk kontrolü konu alanında yapılmış elektronik akademik veri tabanlarından ulaşılan İngilizce makale çalışmaları literatür taraması ile elde edilmiştir. ACCC konu alanında farklı yer, zaman ve merkezlerde yapılmış olan çalışmaların sonuçları birleştirilerek ACCC’nin AEC endüstrisindeki genel durumu sergilenmiştir. Bina Enformasyon Modellemesi (BIM) ve Endüstri Temel Sınıfları (IFC) teknolojilerinin ACCC yöntemiyle olan ilişkisi irdelenmiş, literatür tarama sonucu ACCC’nin tarihsel süreç içindeki gelişimine yer verilmiş, çözüm ve iyileştirme çalışmalarının mevcut durumunu gösteren son ve güncel ACCC sistemleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: BIM, Bina enformasyonu modellemesi, ACCC, Bina yönetmelik uygunluk kontrolü, IFC

Murat Aydın, Hakan Yaman. A Literature Review of Automated Code Compliance Checking Concept. Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 79-97

Corresponding Author: Murat Aydın
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale