ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Meaning of a Dead City [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 139-152

Meaning of a Dead City

Nevzat Oğuz Özer
MSGSU Faculty of Architecture, Department of Architecture


Ölü Bir Kentin Anlamı

Nevzat Oğuz Özer
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


Nevzat Oğuz Özer. Meaning of a Dead City. Tasarım Kuram. 2011; 7(2): 139-152

Corresponding Author: Nevzat Oğuz Özer
LookUs & Online Makale