ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Evaluating the Interaction Properties & Interface Designs of Gesture Recognition Applications Focused on User Experience [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 122-137 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.88156

Evaluating the Interaction Properties & Interface Designs of Gesture Recognition Applications Focused on User Experience

Mehmet Sinan Yum
Department Of Industrial Design, Istanbul Commerce University, Istanbul, Turkey

Among the important effects of technological development in terms of the service sector is the widespread use of interactive systems in public centers such as malls, aquariums and zoos providing entertainment-oriented experiences to visitors. Primary reason of the choice of interactive systems in public areas is to provide educational content through entertaining methods as well as establishing various solutions that increase brand and financial values of centers. Centers with different identities offer services to visitor beneffiting from activities in line with modern technologies in order for the guests to perceive the time spent more preciously, to keep the experience alive and to revisit the center. Theming applications related to edutainment design offers playful experiences by facilitating access to interesting topics such as space, animals or nature. Centers usually benefit from edutainment design for the application of a main theme, meanwhile applications in malls allows the structure to be separated from its counterparts through strategical personalization.
The main purpose of the study is to establish a relationship between academic approaches and professional practices by sharing findings on field-based experiences through process' on
1
literature-based evaluations. Therefore, the gains obtained from the academic examination of the sectoral projects carried out by the author on both areas, constitute the original value of the research. The projects presented chronologically explain the interaction, spatial perception, user experience and interface features provided by gesture recognition technology. In this context, this qualitative research on the projects managed by the author aims to achieve gains centered on interdisciplinary design approaches with the integration of academic and professional fields.

Keywords: Design, edutainment, interaction, interface, user experience.

Kullanıcı Deneyimi Ekseninde Hareket Algı Uygulamalarına Ait Etkileşimsel Özelliklerin ve Arayüz Tasarımlarının Değerlendirilmesi

Mehmet Sinan Yum
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, İstanbul

Hizmet sektöründe iletişim amacıyla kullanılan çağdaş teknoloji uygulamaları, iletişim biçimleriyle ilgili değişimlere sebep olmaktadır. İletişimsel hedeflerle etkileşimli sistemlerin kamusal merkezlerde kullanımı, gün geçtikçe yaygınlaşarak ziyaretçilere eğlence odaklı deneyimler sunmaktadır. Etkileşimli sistemler kullanılması tercihinin temel nedeni, eğitici içeriklerin eğlence değeri barındıran biçimlerde sunulmasının yanı sıra merkezlerin marka ve finansal değerini artıran çözümler sağlanmasıyla ilgilidir. Farklı kimliklerde ziyaretçilere hizmetler sunan merkezler, geçirilen vaktin daha değerli algılanması, deneyimin akılda kalıcılığı ve merkezin tekrar ziyaret edilmesi amacıyla çağdaş teknolojiler doğrultusunda faaliyetlere yer vermektedir. Eğitlence tasarımına uygun temalandırma uygulamaları, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeler gibi merkezlerde uzay, hayvanlar veya doğa gibi ilgi çeken konulara erişimi kolaylaştırarak oyun benzeri deneyimler sunmaktadır. Genelde merkezlerde tek bir temaya bağlı kalınarak uygulanabilen eğitlence tasarımı, alışveriş merkezlerinde (AVM) belirlenen alanın seçilen konuya ayrılmasıyla yapının benzerlerinden ayrışmasına imkân vermektedir.
Araştırmanın temel amacı, akademik yaklaşımlar ile profesyonel uygulamalar arasında ilişki kurarak saha kaynaklı deneyimlerle ilgili bulguların paylaşılması ve bunlarla bağlantılı literatür temelli değerlendirmelerde bulunulmasıdır. Bu amaçla yazar tarafından gerçekleştirilen sektörel projelerin akademik olarak incelenmesinin iki alan hakkında sağladığı kazanımlar araştırmanın özgün değerini oluşturmaktadır. Kronolojik olarak sunulan projeler, hareket algı teknolojisinin sağladığı etkileşim, mekansal algı, kullanıcı deneyimi ve arayüz özelliklerini açıklamaktadır. Bu bağlamda yazarın yönettiği projeleri konu eden kalitatif araştırma, akademik ve profesyonel alanların entegrasyonu ile disiplinlerarası tasarım yaklaşımları ekseninde kazanımlar sağlanmasını hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Arayü, z, eğitlence, etkileşim, kullanıcı deneyimi, tasarım.

Mehmet Sinan Yum. Evaluating the Interaction Properties & Interface Designs of Gesture Recognition Applications Focused on User Experience. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 122-137

Corresponding Author: Mehmet Sinan Yum, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale