ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Skin or Façade As A Surface for Representations of Human’s Self-discovery: A Reading on Jenny Holzer’s Works [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 142-155 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.91886

Skin or Façade As A Surface for Representations of Human’s Self-discovery: A Reading on Jenny Holzer’s Works

Melek Kılınç
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Throughout history, human skin has been used as a surface of representation for images; initially as a surface for images belonging to an immortal transcendence outside human body -and after the modern split, as a surface for images that no longer belong to any transcendental unity. Language is also one of the means that human beings use for their self-discovery. Human beings, while granting immortality to language in ancient times, they consider language as a means of sustaining continuity of self-destruction and self-reconstruction in modern times. In this context, writing −the transcription of the language as a reproduction of the thought with a visual representation− manifests itself as another effective medium for self-discovery. This study aims to introduce a new reading for the work of Jenny Holzer, who enables architectural façade/skin to communicate with writing, by following the parallelism between writing and the skin marking.

Keywords: Skin, façade, writing, self, Jenny Holzer

İnsanın Kendini Keşfinin Temsil Yüzeyi Olarak Deri ya da Cephe - Jenny Holzer’in İşleri Üzerinden Bir Okuma Denemesi

Melek Kılınç
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı

İnsan derisi tarih boyunca temsil yüzeyi olarak kullanılmıştır. İlk zamanlar çoğunlukla kendi bedeni dışındaki ölümsüz aşkınlığın imgelerine temsil yüzeyi olurken, modern zamanlarda sıklıkla insanın aşkın birlikten kopan benine dair imgeler için kullanılır. Önceden ölümsüzlük bahşedilen, modern zamanlarda ise benliğin imhası ve yeniden üretiminin sürekliliğini var eden dil ise insanın kendini keşfetmek için kullandığı araçlardan biridir. Bu noktada, dilin yazıya aktarımı, düşüncenin görsel bir temsil ile yeniden üretimi olarak; dolayısıyla benin keşfinde etkin bir diğer mecra olarak kendini gösterir. Bu metin, yazı ve deriyi i/ş-m/leme edimlerinin benin keşfi bağlamında dikkat çekilen paralelliğinden yola çıkarak mimari cepheyi/deriyi yazı ile iletişime sokan Jenny Holzer’in işleri üzerine bir okuma denemesidir.

Anahtar Kelimeler: Deri, cephe, yazı, benlik, Jenny Holzer

Melek Kılınç. Skin or Façade As A Surface for Representations of Human’s Self-discovery: A Reading on Jenny Holzer’s Works. Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 142-155

Corresponding Author: Melek Kılınç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale