ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Using or Participation In Architectural Production [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 96-110 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240639

Using or Participation In Architectural Production

Güldehan Atay, Ataman Demir
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

This paper focuses on the case of “user participation” that frequently enunciated in architectural atmosphere. The starting point of the research is disputing a productional system that referres ”use” and ”participate” which of two are very different by means of action. In this context the main point is to research the breaking points of user in architectural history to conceive the position of user in architectural production process.

In this context, the space which defined as a “network of relationships” and a complicated productional process, brings up open ended systems which demands new arguments on the relationship between user-architectural product. This approach demands to deal with the the arguments in social atmosphere that effects the architectural production.

Keywords: Architectural production; user; participation; consumption

Mimari Üretimde Kullanım ve(ya) Katılım

Güldehan Atay, Ataman Demir
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Çalışma, günümüz mimari atmosferinde sıklıkla telaffuz edilen ”kullanıcı katılımı”na ilişkin bir araştırma olarak ele alınmıştır. ”Kullanmak” ve ”katılmak” gibi birbirinden farklı iki eylemin birarada tasavvur edilmesinin nasıl bir mimari üretime karşılık geleceği sorusu, çalışmanın çıkış noktasıdır. Bu bağlamda, mimarlık tarihi ve sosyal disiplinler alanlarında kullanıcının tanımına ilişkin kırılmalarla birlikte, kullanıcının günümüz mimarlık üretiminde nasıl bir “ilişkiler ağı” içinde yer aldığını kavramak çalışmanın esasını oluşturur.

Mekânın bir ”ilişkiler ağı” ile örülü olması, zaman içerisinde mekânın kuruluşunun, başından sonuna tek elden çıkan üretimden, gittikçe daha da karmaşıklaşan bir üretim sürecine dönüşmesi, günümüzde özellikle kullanıcı-ürün arayüzü bağlamında yeni tartışmaların zorunlu hale geldiği açık uçlu bir sistemi gündeme taşır. Bu yaklaşım, gerek tarihsel kırılmaların anlaşılması gerekse de kuramsal tartışmaların mimari üretime yansımaları ekseninde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimari üretim; Kullanıcı; Katılım; Tüketici; Yanılsama

Güldehan Atay, Ataman Demir. Using or Participation In Architectural Production. Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 96-110

Corresponding Author: Güldehan Atay, Türkiye
LookUs & Online Makale