ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekanları: İstanbul'da Haftalık Pazarlar [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2000; 1(2): 35-58

Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekanları: İstanbul'da Haftalık Pazarlar

Nazmiye Özgüç1, William A Mitchell
1İstanbul University, Department of Geography, İstanbul
2Baylor University, Department of Political Sciences, Waco, Texas

Keywords: Periodic Markets, Weekly Neighborhood Markets, Istanbul

Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekanları: İstanbul'da Haftalık Pazarlar

Nazmiye Özgüç1, William A Mitchell
1İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul
2Baylor Üniversitesi, Siyasal Bilimler Bölümü, Waco, Texas

Anahtar Kelimeler: Periyodik Pazarlar, Haftalık Semt Pazarları, İstanbul

Nazmiye Özgüç, William A Mitchell. Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekanları: İstanbul'da Haftalık Pazarlar. Tasarım Kuram. 2000; 1(2): 35-58

Corresponding Author: Nazmiye Özgüç
LookUs & Online Makale