ISSN 1302-2636

Amaç & Kapsam

Editöryal Politikalar

Amaç & Kapsam
Tasarım+Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin yılda üç kez yayınlanan hakemli yayın organıdır. Dergi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı disiplinleri ve ilişkili disiplinlerdeki bilgi üretimine ve bilginin yayılmasına, akademik-meslekî ortamın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Dergi 2010 sayısından itibaren Ulakbim Ulusal Hakemli Dergi Veri Tabanininda (UVT) indekslenmektedir. (http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/)

Derginin kapsadığı alanlar: Tasarım, Kuram, Araştırma, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlik, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma, Onarım ve Koruma, Tarih ve Kuram, İnsan-Çevre İlişkileri, Yapı Bilimi, Doğal Çevre Tasarımı, Yapım Proje Yönetimi, Tasarım Eğitimi.


Tasarım + Kuram, TÜBİTAK Ulakbim TR Dizinde 2010 yılından bu yana indekslenmektedir. Ayrıca, 2020 yılından itibaren “Leibniz Information Centre for Science and Technology University Library” ile SOBİAD tarafından taranmaktadır. 2021 tarihinde Ulrichs’ (ProQuest), Open Ukrainian Citation Index, ERIHPLUS ve EBSCO veritabanına girmiştir.

Bölüm Politikaları
Makaleler

Açık Başvurular Dizinlenmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş


Hakem Değerlendirme Süreci
tasarım+kuram‘a gönderilen yazılar, dergi yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır.

Uygun bulunanlar hakemlere gönderilir. Tüm yazılarda yazar adları gizlenerek anonim değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur. Gerektiği durumlarda yazardan yazısını tekrar gözden geçirmesi istenebilir.

Hakemlerin çoğunluğundan olumlu görüş alınması durumunda yazı yayınlanır.


Yayın Sıklığı
tasarım + kuram dergisi dört ayda bir mart, temmuz ve kasım aylarında, olmak üzere yılda üç defa yayınlanmaktadır.


Açık Erişim Politikası
Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale